Algemene voorwaarden en richtlijnen.

Gesproken wordt hieronder over huurder en verhuurder:

  • Verhuurder = Firma Draaivermaak vof (eigenaar)
  • Huurder = Opdrachtgever/Contractant/Gebruiker/Aanvrager enz.

-=-

 

 

  • Het volgende dient u te weten:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor eventueel een (gemeentelijke) vergunning, voor de meeste privé feesten/evenementen is dit niet van toepassing, u kunt natuurlijk altijd even contact opnemen met de gemeente waar het evenement moet plaats vinden.

Alle attractie(s) dienen op een vaste en stevige ondergrond te worden geplaatst.

Indien drempels hoger zijn dan 9 cm. dient U dit bij aanvraag te vermelden.

Kleine handdraaiorgels kunnen via een schuine vloer of lift op een verhoging/podium draaien.

Poffertjeskramen kunnen ook binnen gebruikt worden. (Vermeld dit wel op Uw aanvraag, let wel op de minimale doorgang van deuren, liften e.d. )

De kinderzweefmolen heeft een minimale diameter van 7,5 meter nodig tijdens het draaien, de plaatsing van de kinderzweefmolen dient vrij van paaltjes, bomen enz. te zijn.

De nostalgische carrousels heeft buiten de draaiende vloer een doorgang van minimaal 60 cm. (i.v.m. op en afstappen).

Nostalgisch Reuzenrad mogen per gondel 2 volwassenen of 4 kinderen (of een combinatie van: 2 volwassenen + 2 kinderen plaats nemen, dus maximaal 4 personen per gondel). Kinderen onder de 12 jaar en hulpbehoevende alleen onder begeleiding van volwassenen. De afmeting / grondmaat is 9 meter front, 5,5 meter breed en minimaal vrij hoogte om te kunnen draaien 8,7 meter afhankelijk of de ondergrond vlak en waterpas is

Het Festival Reuzenrad mogen per gondel 2 volwassenen of 4 kinderen (of een combinatie van: 2 volwassenen + 2 kinderen plaats nemen, dus maximaal 4 personen per gondel). Kinderen onder de 12 jaar en hulpbehoevende alleen onder begeleiding van volwassenen, Afmeting / grondmaat is 15 meter front, 10 meter breed en minimale vrije hoogte om te kunnen draaien 19 meter afhankelijk of de ondergrond vlak en waterpas is.

Standaard is er per attractie 25 meter stroomkabel aanwezig, indien dit niet toereikend is graag bij aanvraag van de offerte/overeenkomst dit vermelden.

Minimale doorgang van de transportmiddelen en de gevraagde stroom aansluiting staat beschreven in de vrijblijvende offerte / overeenkomst.

  • Veiligheid:

Er kan een beroep op U worden gedaan i.v.m. veiligheid, toezicht of andere  omstandigheden. De huurder vrijwaart de verhuurder ten aller tijde betreffende aansprakelijkheid. (indien wij als verhuurder U hebben gevraagd om toezicht of om in te grijpen, wordt hier niet op ingegaan door huurder, vrijwaart U de verhuurder voor alle aansprakelijkheden)

  • Transport:

Vergoeding voor transport staat vermeld in de vrijblijvende offerte / overeenkomst, vergoeding wordt gerekend vanaf Groningen vice versa naar de plaats / locatie / evenement.

Er dient in nabijheid (maximaal 10 min. lopen) van het evenement parkeergelegenheid te zijn voor onze transportmiddelen, eventuele parkeergelden zullen worden door berekend.

Voor het eventueel manoeuvreren van de attractie dient U als opdrachtgever hiermee rekening te houden, dit betekend dat er extra meters / lengte voor het plaats van de attractie beschikbaar dient te zijn.

  • Contract geldigheid:

Het contract is pas geldig indien de huurder voor de gestelde aanbieding datum de offerte / overeenkomst getekend per Brief of per E-mail geretourneerd heeft en de verhuurder deze terug heeft ontvangen de eventuele betalingen heeft overgemaakt op vermelde rekeningnummer (zie offerte / overeenkomst, betalingscondities) pas daarna word(t)(en) de attractie(s) gereserveerd voor Uw opdracht. 

  • Annulering:

Bij uw annulering van de overeenkomst dient de vermelde percentage van het verschuldigd bedrag te worden betaald (zie overeenkomst / factuur)

  • Betaling:

Betalingsconditie staat vermeld in de vrijblijvende offerte / overeenkomst die u is toegezonden en waarmee u akkoord gaat na opdracht bevestiging. Alle betalingen dienen te worden voldaan zoals in deze offerte / overeenkomst staan vermeld, eventuele achterstand / uitblijven van de betaling zal gebruik worden gemaakt van een incasso-bureau, deze eventuele extra gemaakte kosten worden doorberekend op de opdrachtgever. Bij overmacht / machinestoring van de attractie zal naar evenredigheid verstreken tijd de vergoeding verrekend / geretourneerd worden, huurder kan nimmer aanspraak maken op meer teruggave dan dat er betaald dient te worden. Alle genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW en de benodigde transportkosten.

-=-

 

Indien U nog vragen heeft? Neem gerust contact op met een van onderstaande:

  • Contactpersoon:

Tonny Guikema tel. (+31) (0) 6 54 944 004

e-mail guikema@draaivermaak.nl

  • Materiaalbeheerder:

Herman Riddering tel. (+31) (0) 6 54 638 590

e-mail riddering@draaivermaak.nl

-=-

Firma Draaivermaak vof

Guikema & Riddering

www.draaivermaak.nl

post adres: Oude - Rijksweg 8

9798 PA  Garmerwolde (Gr)

-=-

 

Kamer van koophandel Groningen: 01143734

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders: 375

Centrale Vereniging Ambulante Handel: 16568

Centraal Registratie Kantoor: 900694 

Btw nummer: NL. 8203.27.402.B.01

Banknummer: NL 51 ABNA 08 94 33 61 50

e-mail: info@draaivermaak.nl