Draaivermaak is het adres voor een ruim assortiment in:

Oliebollenkramen, Draaimolens, Draaiorgels, Reuzenraden, Suikerspinnen, Nostalgische Carrousels en nog veel meer attracties.

Algemene voorwaarden en richtlijnen voor het huren van een attractie bij de firma Draaivermaak vof.

Gesproken wordt hieronder over huurder en verhuurder:

Verhuurder = Firma Draaivermaak vof (eigenaar)

Huurder = Opdrachtgever / Contractant / Gebruiker / Aanvrager enz.

-=-

Het volgende dient u te weten:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor eventueel een (gemeentelijke) vergunning, mocht u het niet weten …. natuurlijk kunt u altijd even contact opnemen met de gemeente waar het evenement moet plaats vinden.

Alle attracties dienen op een vaste en stevige ondergrond te worden geplaatst. De locatie dient op een normale manier toegankelijk te zijn voor grote transporten, denk ook om lantarenpalen, overhangende bomen, feestverlichting vlaggetjes e.d. krappe bochten kunnen wellicht niet genomen worden door grote transporten, waardoor de attracties misschien niet op uw gewenste locatie kunnen komen. Bestaat de locatie of de toegang daarvoor uit een zachte of modderige rijbaan … zorg dan dat er voldoende rijplaten klaar  liggen als de attractie op gras komt te staan, voor de veiligheid zullen alle draaiende attracties op een stevige ondergrond moeten bestaan!

Indien de toegangsweg naar de locatie drempels hoger zijn dan 9 cm. dient u dit bij aanvraag te vermelden.

Kleine handdraaiorgels kunnen via een schuine vloer of lift op een verhoging / podium draaien. Bij regen of slechte weersomstandigheden kunnen de draaiorgels niet buiten staan tijdens de exploitatie. Verhuurder gaat ervan uit dat huurder voor onderdak heeft gezorgd (partytent, schuur afdak o.i.d.).

Kinderzweefmolen heeft een minimale diameter van 7,5 meter nodig tijdens het draaien, de plaatsing van de kinderzweefmolen dient vrij van paaltjes, bomen enz. te zijn. Deze attractie is geschikt voor kinderen van 5 tot ca. 12 jaar. De kinderen dienen zelfstandig te kunnen blijven zitten, veiligheid boven alles!

Nostalgische carrousels heeft buiten de draaiende vloer een doorgang van minimaal 60 cm. nodig dit i.v.m. het op en afstappen.

Nostalgisch Reuzenrad mogen per gondel 2 volwassenen of 4 kinderen (of een combinatie van: 2 volwassenen + 2 kinderen plaats nemen, dus maximaal 4 personen per gondel). Kinderen onder de 12 jaar en hulpbehoevenden alleen onder begeleiding van volwassenen. De afmeting: grondmaat is 9 meter front, 5,5 meter breed en minimaal vrij hoogte om te kunnen draaien 8,7 meter afhankelijk of de ondergrond vlak en waterpas is. Naast deze attractie dient onze vrachtauto geplaatst te worden, hierin staat een noodstroom aggregaat opgesteld, deze mag maximaal 30 meter verwijderd staan van de attractie.

Festival Reuzenrad mogen per gondel 2 volwassenen of 4 kinderen (of een combinatie van: 2 volwassenen + 2 kinderen plaats nemen, dus maximaal 4 personen per gondel). Kinderen onder de 12 jaar en hulpbehoevenden alleen onder begeleiding van volwassenen, Afmeting: grondmaat is 15 meter front, 10 meter breed en minimale vrije hoogte om te kunnen draaien 19 meter afhankelijk of de ondergrond vlak en waterpas is. Naast deze attractie dient onze vrachtauto geplaatst te worden hierin staat een noodstroom aggregaat opgesteld, deze mag maximaal 30 meter verwijderd staan van de attractie.

Stroom benodigdheden:

Per attractie is dit aangegeven in de overeenkomst / aanbieding, dus dit verschild per offerte, alle attracties van onze firma dienen van stroom te worden voorzien. Is er op de locatie geen stroom aanwezig dan dient u tijdens de aanvraag dit te vermelden, verhuurder gaat er anders vanuit dat er WEL een aansluit punt voor de stroom beschikbaar is voor de attractie.

Standaard is er per attractie 25 meter stroomkabel aanwezig, indien dit niet toereikend is graag bij aanvraag van de offerte / overeenkomst dit vermelden.

Veiligheid:

Er kan een beroep op u worden gedaan i.v.m. veiligheid, toezicht of andere omstandigheden. De huurder vrijwaart de verhuurder ten aller tijde betreffende aansprakelijkheid. (indien wij als verhuurder U hebben gevraagd om toezicht of om in te grijpen, wordt hier niet op ingegaan door huurder, vrijwaart U de verhuurder voor alle aansprakelijkheden)

In de attracties (vooral de reuzenraden) mogen de volgende dingen o.a. niet: roken, schommel, springen, voeten op de zitting, handen of andere lichaamsdelen buiten de gondel steken. Tevens mogen er geen selfiesticks, glazen, eten, paraplus, houten klompen, ballonen e.d. meegenomen worden. Veiligheid boven alles!

Attractie certificaat/goedkeuring: Kopie goedkeuringscertificaat (met de daarbijbehorende RAS-nummer) zal op verzoek worden toegezonden per e-mail.

Transport naar locatie:

Minimale doorgang van de transportmiddelen staat beschreven in de vrijblijvende offerte / overeenkomst.

Er dient in nabijheid (maximaal 5 min. lopen) van het evenement parkeergelegenheid te zijn voor onze transportmiddelen, eventuele parkeergelden zullen worden door berekend.

Voor het eventueel manoeuvreren van de attractie dient u als opdrachtgever hiermee rekening te houden, dit betekend dat er extra meters / lengte voor het plaats van de attractie beschikbaar dient te zijn. Onze transporten kunnen niet over onverharde wegen rijden, krap bochten kunnen wellicht niet genomen worden. Let op, overhangende bomen en smalle wegen naar de evenementen locatie. Op locatie dienen er voldoende rijplaten klaar te liggen als / indien de attractie op een zacht ondergrond moet komen te staan.

Op en afbouw attracties:

In de overeenkomst / aanbieding staat de vermelde tijden van exploitatie, aankomst op locatie en eindtijd van exploitatie.

Aanwezig uur betekend:

Dat iemand van ons bedrijf op het vermelde tijdstip en locatie aanwezig is met de gereserveerde attractie.

Begintijd uur betekend:

Dat er een start gemaakt wordt met de gehuurde attractie, er wordt dan begonnen met het toelaten van publiek in de attractie. Eerder beginnen is eerder stoppen, de totale draaitijd staat beschreven in de overeenkomst.

Eindtijd uur betekend:

Dat de tijd is verstreken van exploitatie, direct daarna zal begonnen worden van afbouw / demonteren van de gehuurde attractie. Het verwijderen van de locatie zal direct na afbouw plaatsvinden, onze personen op locatie gaan er vanuit dat alle medewerking verleent zal worden om dit mogelijk te maken. Blijkt van tegenwerking / oponthoud of andere manieren dat onze personen niet kunnen gaan  demonteren, dan zal dit gezien worden als meerprijs / extra uren deze staat vermeld in de eerder toegezonden overeenkomst, een nacalculatie / factuur zal hierna naar u worden gestuurd, deze factuur dient u binnen 14 werkdagen te hebben voldaan. Bij het uitblijven van de betaling zal door ons een incassobureau worden ingeschakeld de daarbij behoren de incassokosten zullen tevens worden doorberekend naar u als opdrachtgever.

Contract geldigheid:

Het contract is pas geldig indien de huurder voor de gestelde aanbiedingsdatum (optie datum) de offerte / overeenkomst per brief of per E-mail geretourneerd heeft en de verhuurder deze terug heeft ontvangen, plus de eventuele betalingen heeft overgemaakt op vermelde bankrekeningnummer (zie offerte / overeenkomst, betalingscondities). Pas daarna word(t)(en) de attractie(s) gereserveerd voor uw opdracht.

Bij opdracht bevestiging gaat u akkoord met al onze voorwaarden die vermeld staan in de overeenkomst en die u op deze pagina kunt lezen.

Huurder geeft bij bevestiging / akkoord verklaring van de opdracht dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn en hiermee zal gelden.

Annulering:

Bij uw annulering van de overeenkomst dient de vermelde percentage van het verschuldigd bedrag te worden betaald (zie overeenkomst / factuur)

Betaling:

Betalingsconditie staat vermeld in de vrijblijvende offerte / overeenkomst die u is toegezonden en waarmee u akkoord bent gegaan na opdracht bevestiging. Alle betalingen dienen te worden voldaan zoals in deze offerte / overeenkomst staan vermeld. Bij eventuele achterstand / uitblijven van de betaling zal / kan gebruik worden gemaakt van een incassobureau, deze incassokosten zullen worden doorberekend op de opdrachtgever. Bij overmacht / machinestoring van de attractie zal naar evenredigheid verstreken tijd de vergoeding verrekend / geretourneerd worden, huurder / opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op meer teruggave dan dat er betaald dient te worden voor de huur van de attractie(s). Alle genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW en de benodigde transportkosten, of anders staat beschreven in de overeenkomst.

Vergoeding voor transport staat vermeld in de vrijblijvende offerte / overeenkomst, vergoeding wordt gerekend vanaf Groningen vice versa naar de plaats / locatie van het evenement.

-=-

Indien U nog vragen heeft, neem gerust contact op met een van onderstaande:

Tonny Guikema tel. (+31) (0) 6 54 944 004

Herman Riddering tel. (+31) (0) 6 54 638 590

-=-

Firma Draaivermaak vof

Guikema & Riddering

www.draaivermaak.nl

Oude - Rijksweg 8

9798 PA Garmerwolde (Gr)

-=-

Kamer van koophandel Groningen: 01143734

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders: 375

Centrale Vereniging Ambulante Handel: 16568

Centraal Registratie Kantoor: 900694

Btw nummer: NL. 8203.27.402.B.01

RegioBank: NL 85 RBRB 0200 6452 34 (t.n.v. Draaivermaak)

e-mail: info@draaivermaak.nl

Onze attracties zijn te huur voor

  • Vintage en Retro evenementen jaren '40 '50 en '60
  • Openingen
  • Bruiloften
  • Verjaardagen
  • Oude ambachten
  • Winkeliers verenigen
  • Food-Truck festivals
  • enz. enz.

Oliebollen

lekker de lekkerste!

Draaimolen

je eigen minikermis

Reuzenrad

Ongetwijfeld het mooiste uitzicht!

Suikerspin

Lekker in je eigen bedrijfskleur

Draaiorgel

Diverse nostalgische draaiorgels

Kop van jut

Speciaal voor de kinderen